Agri Science Sweden


Agri Science Sweden

Experter på växtskydd inom lantbruk och trädgårdAgri Science Sweden är en internationell forskningsorganisation som grundades 2014 av oberoende forskare och försöksutförare i södra Sverige. Vi är specialiserade på forskning och utveckling inom växtpatologi och växtskydd och har lång erfarenhet av diagnostik och rådgivning inom området. Våra kunder finns inom lantbruksnäringen, svenska myndigheter, universitet, privata företag och institut.

Agri Science Sweden utför

 • Provtagning och analys av jordburna patogener såsom rotröta på ärtor, betor, åkerbönor, spenat, dill, persilja m fl grödor.
 • Diagnostik av patogener under lagring
 • Fältförsök i stor och liten skala
 • Experiment i växthus
 • Försökstatistik


Pågående F&U projekt inom Agri Science Sweden

 • EU-projekt - biologisk kontroll
 • Lagringssjukdomar i morötter
 • Nematoder i lantbruksgrödor
 • Fröbehandling mot svampsjukdomar
 • Ogräskontroll i grönsakskulturer
 • Växtnäring