Agri Science Sweden


Agri Science Sweden

Experter på växtskydd inom lantbruk och trädgård.Agri Science Sweden är en internationell forskningsorganisation som grundades 2014 av tre oberoende forskare i Sverige. Vi är specialiserade på forskning och utveckling inom växtpatologi, nematologi och växtskydd och har lång erfarenhet av diagnostik och rådgivning inom området. Våra kunder finns inom lantbruksnäringen, svenska myndigheter, universitet, privata företag och institut.

Välkommen att kontakta oss!

Åsa Olsson Nyström, Lars Persson, Mariann Wikström.


Åsa Olsson Nyström                   Lars Persson                       Mariann Wikström

Nematoder, nematodanalyser              Jordburna svampar, jordtester      Jordburna svampar, jordtester

+46 709 99 59 06                              +46 733 58 80 63                      +46 760 90 98 08

asa@agriscience.se                             lars@agriscience.se                    mariann.wikstrom@agroplantarum.se

www.vildrosenjord.se                                                               www.agroplantarum.se       

Våra tjänster

  • Provtagning och analys av jordburna patogener: ärtrotröta och rotröta på spenat, åkerbönor  m fl grödor, aphanomyces på sockerbetor. 
  • Provtagning och analys av betcystnematoder, potatiscystnematoder, frilevande nematoder och rotgallnematoder
  • Jordtest för klumprotsjuka
  • Diagnostik av patogener under odling och lagring
  • Fältförsök i stor och liten skala
  • Experiment i växthus bl a sorttester i flera olika grödor